Seminar kopoinggirotan kopomuruanan kapagaras kopomuruanan PBS Tamparuli

 

Di JOANES ROBERT JOHNNY joanes@newsabahtimes.com.my

TAMPARULI: Kotonudan di tongo’ lalansanon Parti Bersatu Sabah (PBS) Bohogian Tamparuli id saalom Sominar Koponginggiratan Kalalansanon Id Kopihondot Korikatan PRU-14 ontok do limunduk wulan diti tantu’ nopo do kaanu manahak waya’ di tagayo kuminaa kagarasan kalalansanon PBS id Tamparuli.

I Luguan Komulakan PBS Bohogian Tamparuli, i Romeo Sindeh, minoboros do, id saalom do pinggisaman montok lobi poposindak organisasi parti, sominar sopiagal dilo’ tantu’ nopo do kaanu manahak toluod i totopot agayo kumaa koponginggiratan PBS id bohogian dilo’.

Ilo’ ka disio lolobi no di tongo’ lalansanon wagu id nayatan Komulakan po tu ko’ Koonduan toi id nayatan Induk.

“Otumbayaan oku do koinsanai tutumanud sominar dilo’ tantu’ nopo do kaanu do sumiliu sabaagi iso’ laang i koponoluod kumaa kopoburuonan parti, om milo po nogi’ do sumiliu sabaagi i kapanantu’ kalantaiyon id suang pomilian tagayo id timpu dumontol,” ka disio.

Minoboros isio dilo’ kuminaa media katalib do tuminindapou id iso’ abaabyaan Makan Totuong i pinaanjur di Komulakan PBS Bohogian Tamparuli doid linimput Kolob Tamparuli Sabah (KTS), dodoros hiti di kawawagu.

Ka disio, koinsanai puru’ id saalom parti dilo’ tantu’ nopo do haro koburuonan sabaagi iso’ komponen id saalom iso’ gobungan, montok dilo’, sominar dilo’ sotopot kopio do kosudong do posilihon sabaagi wadah montok monginggirot pisompuruan i haro id saalom parti dilo’.

Minongunsub po nogi’ i Romeo kuminaa koinsanai lalansanon parti lolobi no mantad nayatan Komulakan ngaawi’ do kaanu monorimo kaantaban solinaid do duo tadau dilo’ montok manantu’ kagarasan parti lobi oungkaya’. Suai mantad dilo’, alansan isio do ilo’ kaanu do sumiliu sabaagi iso’ ‘nilai tambah’ id saalom do pinggisaman montok popomulok parti dilo’.

“Alansan tokou do koinsanai lalansano i tumanud abaabayan dilo’ do kaanu no da mogihum ‘resepi’ wagu toi laang i lobi kosudong montok manantu’ do tundikohonon Barisan Nasional (BN) anu do koguli’ id longon tokou kaagu,” ka disio.

 
By : JOANES ROBERT JOHNNY
 
New Sabah Times