Pulis Marin minagahou 334 katon tinumon kaawuk kigatang RM175,940

 

Di JAINUDIN DJIMIN

LABUAN: puLIS Marin Labuan nakapagahou 334 katon tinumon kaawuk mogisuai pungaran kigatang RM175,940 id iso’ pinonungodan doid kowoigan Menumbok, kiikiro jaam ko 12.30 minsusuab di tadau Koonom.

Naahou nogi’ songinan bot fiber om duo injin sangkut i nokoposili tinotb koinsanai naahou kigatang do RM325,940 om nosili kinapagahawan bobos tagayo i nowonsoi do Pulis Marin Labuan, toun diti.

Kumoduo Komander Tinimungan Pulis Marin Watas 4 Sabah, Superintendan Abdul Nasir Othman minoboros sontinimungan puru pulis marin i mamaso popoindalan Op Gelora Khas (Ops Terancang) id kowoigan Teluk Brunei nokokito songinan bot osiau i noponu suang pakaya’an id kowoigan Tana Tagayo Sabah id Menumbok.

“Pulis minumbal momogusa bot dilo’ i suminiau om minomogusa solinaid 25 minit pogulu bot dilo’ nakasawit id koiyonon oribau doros Pulou Tiong Menumbok, poingkuro po juragan om krew bot nokomoi nokopogidu doid kabakahan doros pulou dilo’,” ka disio id kapahabaran doid Pangkalan Upis Pulis Marin Labuan di tadau Koonom.

Minoboros i Nasir do asil pinomorisaan bot nokokito tinumon kaawuk mogisusuai pungaran i pinolisok i tinakapan do kanvas id bot di tinongkiadan.

Pinointalang disio koinsanai kobuburuon naahou nokomoi nowit doid Jeti Marin Pulis Labuan om patahakon kumaa Koupisan Kositum montok laang potilombus.

 
By :
 
New Sabah Times