Local
Business
Sports
Leisure
BM
Kadazan Dusun
EDUCATION
ECO
Archives
Latest News
 
Nst-studio
Rahman Dahlan urges Shafie to give update on projects announced |  Safa pleased by teens’ U-19 call-up |  Ranau has potential to become major tourist destination |  Bot nolinsob: Songulun natagak, songulun natampasi |  Kimpin monoluod raha’ nokotimung 33 pain raha’ |  Kada’ kaarau-arau do mamaramit kopouyuhan pinsingilaan kolej poriwit |  Rina kuminakap susumakit ‘kronik’ id Sabah |  Mongungusaha’ nunsub monongkisolod kosiwatan pomorunan tumau ‘pati’ |  PMBS Putatan nyahkuman empat lagi masjid di Putatan |  Kempen anjuran KRT Rumandawi, Sook Prihatin dan Hospital Keningau berjaya kumpul 33 pain darah |  Ketua Adat disaran jalankan tugas dengan penuh dedikasi |  Majlis Nurul Aman laksana program Ibadah Korban |  Pelajar lepasan SPM dinasihat tidak terburu-buru terima tawaran kolej swasta |  Rina adakan ziarah prihatin pesakit kronik di Sabah |  Banjir musnahkan kediaman milik Ledah | 
 Kadazan Dusun

174 hamin sambayang okon Islam noukab mahik ontok ko 10 Vuhan Koonom

29th May, 2020

PUTRAJAYA: Kiginumu 174 hamin sambayang okon Islam pinasaga montok ukabon mahik ontok ko 10 Vuhan Koonom diti tumanud Kootulan Kalaja Standard (SOP) Sambayangan Suang Zon Totomou.

Komontilian Pihumaagan Pogun id suang kointahangan di koniab minoboos upalai di pinasaga nopo nga tumanud kotontuan di ginoisan id suang SOP miaga ginumu koikatan togumu 30 tuhun miampai tumanud kumaa tukuan ginazo hamin sambayang.

Kasagaan montok hamin ngaavi sambayang dino noukab tinoodo id suang Mitingan Poimbida Montili ngaavi Kokomoi Kapanadaan Ponuuan Panamangan Kapamanaan ontok 21 Vuhan Kohimo nakatahib.

“Komontilian kiangkab poposoou do hamin sambayang no i nakaanu kasagaan tumanud tadau om timpu oukab pasagaon kotimpuun ontok ko 10 Vuhan Koonom 2020,” ka do kointahangan dino.

Vookon hamin sambayang id siibo tinan agama dino nopo nga Fo Guang Shan, Titular Roman Catholic Archbishop of Kuala Lumpur, National Evangelical Christian Fellowship Malaysia, Malaysia Hindu Sangam, Majlis Gurdwara Malaysia om Persekutuan Pertubuhan Tao Malaysia.

Tumanud kointahangan dino, kopongukaban hamin sambayang di suvai mositi mongupalai mazaa tinan agama dioho om tuutulus dino pataakon kumaa Komontilian Pihumaagan Pogun tumanud kootulan di pinatantu ahapas 10 Vuhan Koonom.

“Upalai ngaavi di notoimo oviton do boogizan komontilian kumaa Mitingan Poimbida Montili ngaavi montok kasagaan do soosongian nopo,” ka disido.

Ontok po nogi dino, Komontilian Pihumaagan Pogun minoboos kotoinaan pisasavaan id kuil, panambazangan om koisaan agama pinohungan gisom 31 Vuhan Kotuu diti tumanud di suat Huguan Potunud Kopolijistahan Pogun ontok 12 Vuhan Kohimo 2020. Bernama

   
Email Print