Local
Business
Sports
Leisure
BM
Kadazan Dusun
EDUCATION
ECO
Archives
Latest News
 
Nst-studio
Eight-year-old boy snatched by croc in Kinabatangan River |  Korean national charged for injuring local man |  National Rugby 7s captain to be selected soon |  Gymnasts set to switch training venue |  SSPN records investment profit of RM118.46 mln in first half 2020 – PTPTN |  AirAsia accelerates digital transformation by implementing robotic process automation |  flexi2pay app to help gig economy players manage financial activities |  Pesawat kargo Pos ACE selamat mendarat di Tawau |  Kinosonongon surupukaraja pomorunan kurier pogun nokosigampot 70 pihatus di 2019 |  Kusai aiso kalaja tinolungu apat toun |  Kusai nopujulan kiniopon noonsitan traktor |  13 nagakom id ponginaman mogohimu sumuang |  Lawatan khas Program Tautan Kasih Merdeka eratkan silaturahim penduduk saudara Islam di Pulau Sepanggar |  160 hadiri Mesyuarat perhubungan Ketua Jabatan di Sabah |  Jawatankuasa PPKK jalin k-sama lebih banyak sekolah | 
 Kadazan Dusun

Pamahagaan kumaa komuhakan i pinapavasi ngaan Sabah, Pogun

13th December, 2019

KOTA KINABALU: Komontilian Komuhakan om Sipoot Sabah minanaak pamahagaan kumaa komuhakan i pinapavasi ngaan pogun hoohobi nokozo Sabah id suang mogisusuvai boogizan di naampazat.

Montili dino Phoong Jin Zhe minoboos pamahagaan dino nopo nga kiguno montok momohoogo sakadai dioho i tuutulus koinsavat vagu hizab dioho montok tuutulus abaa id suang boogizan di naampazat.

“Okito ku ogumu komuhakan id pogun diti i nakadampot ogumu kahantazan id habus pogun au mongintong ino nopo nga boogizan sipoot toi ko boogizan suvai miaga do sazau toi ko hozou. Saasabap no dino monoodo tokou iso lamai montok mamalamai dioho,” ka disido id suang sesi townhall miampai koisaan komuhakan id Sabah id doiti di koniab.

Minoboos isido komontilian disido nga manaak sakadai kumaa komuhakan di tumanud nuununu piboian id habus Sabah om habus pogun.

“Poguhui diti nga minonuhung zou piipio tuhun toi ko tinimungan i tuminanud piboian sipoot id Semenanjung. Sundung i do ingka au ogumu sokuukuang nokozo ino kaanu mongingiaan balanja dioho,” ka disido.

Naamot dino, minoboos i Phong mongkimamaa o polinta montok tuutulus papavakas kotundaan komuhakan id Sabah.

“Popogumu tokou pinghudaan toi ko abaabazan miaga do pongindopuan id pototongkop Sabah montok papavakas vagu ikonomi tinimungan komuhakan.

“Saasabap no dino mokianu zou do koisaan ngaavi komuhakan di mimang mangazu do nuununu pinghudaan toi ko abaabazan sumoomo miampai dogo, tu komontilian kivaa sakadai montok nuununu abaabazan montok papavakas komuhakan id Sabah,” ka disido. Bernama

   
Email Print