Fb
Local
Business
Sports
Leisure
BM
Kadazan Dusun
EDUCATION
Archives
Latest News
 
Nst-studio
Pelbagai acara dipertandingan sempena penutupan Bulan Kemerdekaan SK Lingga Baru |  Jangkauan Seni Budaya Seni Berbahasa pamer bakat asli |  200 peserta Pedalaman Atas sertai Program Kem Diabetes, NBOS6 |  Permainan tekan dada diharam di sekolah |  Guna internet dapatkan maklumat kesihatan warga emas dikaji |  JBPM Labuan akan terus tingkat latihan kesiapsaigaan libatkan pelbagai agensi |  Tiga pemancing selamat berenang ke bagang ikan |  Tiada program E-Kad dilaksana di Sabah |  Peniaga muda perlu diberi sokongan berniaga di bazar |  SRS 1Malaysia mantapkan tahap keselamatan komuniti |  Rozman mahu kekerapan ganguan bekalan elektrik dan air dikurangkan |  Perancis akan bawa Festival Perancis di Sabah April 2018 |  Musa minta ahli Umno semua peringkat kukuh kerjasama |  Remaja dikhuatiri lemas, kereta dihanyut arus lebih 100 meter |  Kematian Ketua Abu Sayyaf diharap tamatkan penculikan | 
 Kadazan Dusun

INTANGAN NO KOZO DO AISO TAZAM KOSUANG ID SABAH

110817yahya-roadshow
Yahya ontok tuminombuhui pokikitanan id lamai dino.

11th August, 2017

Di MARRYAN RAZAN

KOTA KINABALU: Saviavi puu monguasa id vavazaan sumuang pogun Sabah pokionuon mooi mongintong aiso tazam miaga do tasu om tingau sumuang id pogun diti miampai aiso poomit di pinasaga, mantad no koohian toluo Rabies i maamaso otoguvang Sarawak.

Kumoduvo Vozoon Montili Datuk Seri Panglim Yahya Hussin minoboos puu monguasa id vavazaan sumuang miaga do Sindumin, Salong/Pagalongan, Long Pa Sia, Sebatik om Tawau mositi tomoimo id suang koozuzuvo ‘high alert’ montok mongintong aiso tazam ginompi dino sumuang id Sabah miampai aiso do poomit di pinasaga.

“Mokianu zou nogi kumaa saviavi mogiigizon, hoohobi no kozo sanganu do tazam koupusan, montok poposogu miampai tosikap kumaa Upis Koupisan Kotoinaan Tazam om Pomounan Tazam (JPHPT) poinsomok nung kokito tasu toi ko tingau popokito koulalaho di poinsusuvai.

“Suvai mantad dino mokianu nogi tokou mooi saviavi kiis nokokot tasu, posoguon tosisikap kumaa upis JPHPT poinsomok mooi haang aanu maganu,” ka disido.

Minoboos isido dino ontok minamason pinopoimagon lamai Roadshow Enakmen Kotundunan Tazam Pogun, id Dewan Togumu Guno Wisma Pertanian, id doiti, di koniab.

Minoboos i Yahya vookon ahal om ponginaman kogompit kotundunan tazam i notoguvang ontok timpu diti nopo nga kiis ginumu tazam tasu om tingau nokohogos noindamaan nokoinsavat.

Ka disido kiis dino ogumu nantakan id uvang kisukai boogizan kikuasa kinoizonon om nontodonon kopoguhu nantakan iti nopo nga sanganu tazam popohogos tazam dioho magaaganak miampai aiso panamangan.

“Touvi no dino ginumu do tazam nga oindamaan, sanganu tazam au kaanu momogompi dino om popohogos do maalalang mogium taakanon sondii,” ka disido.

Kogompit diti mamason isido sanganu do tazam dino mooi do hobi kitonggungan miampai lahan monguang ginumu tazam ginompi i aanu momogompi om hobi dino mositi ungohian.

Suvai mantad dino ka disido, kasaavan kumaa kotundunan tazam id tinimungan popobuu pomounan tazam kakal okuang.

“Mositi dino ikoton ngaavi kotundunan tazam potindoozon do popobuu ngaavi id potitikid nazatan koponoinaan kohobusan i kotimpuun mantad pomutazaman, id nombo tazam dino mositi onuan taakanon om tiinumon di kouha.

“Montok id nazatan padsakazan vagu tazam au apatut dino mogibobo saasabap no do hivang di oindamaan ohosot, id nazatan pangaatan, tazam mositi poundongon kozo hobi kopoguhu poguhui kooton, om id nazatan koponoinaan pangaatan mositi todoon miampai tosisikap dati montok monguang timpu oluahan i opiumanan do tazam dino,” ka disido.

Minoboos i Yahya, kalaja om tonggungan monguasa Enakmen Kotundunan Tazam Pogun koponginam kozo. Saasabap no dino ka disido, momihi o polinta Sukarelawan Kotundunan Tazam (SKH). Sabaagi ponimpunan, boogizan polinta i monoodo pinghudaan toniibo SKH i otindapou 11 monongkibai om 7 mongintong hansanon do koisaan dioho.

“Enakmen Kotundunan Tazam 2015 diti mongontok do ukum di tavagat kumaa dioho di noihaan monoodo kahasaan moninduo tazam. Sabaagi pomitanan, Boogizan V Seksyen 18(1) koponinduahan kumaa tazam, songian kogompit, adanda au katahib atus ngoibu linggit toi ko tolungku kihinaid timpu au katahib tohu toun toi ko duuduvo dino,” ka disido.

Kokomoi roadshow dino, minoboos i Yahya ino kiangkab popoiho kumaa mogiigizon kokomoi koimbuhazan Enakmen Kotundunan Tazam Pogun Sabah 2015 om manaak kointahangan kumaa potitikid Bab ngaavi di poinsuang id enakmen dino.

   
Email Print
   
 
 
E-browse