Fb
Local
Business
Sports
Leisure
BM
Kadazan Dusun
EDUCATION
Archives
Latest News
 
Nst-studio
Pelbagai acara dipertandingan sempena penutupan Bulan Kemerdekaan SK Lingga Baru |  Jangkauan Seni Budaya Seni Berbahasa pamer bakat asli |  200 peserta Pedalaman Atas sertai Program Kem Diabetes, NBOS6 |  Permainan tekan dada diharam di sekolah |  Guna internet dapatkan maklumat kesihatan warga emas dikaji |  JBPM Labuan akan terus tingkat latihan kesiapsaigaan libatkan pelbagai agensi |  Tiga pemancing selamat berenang ke bagang ikan |  Tiada program E-Kad dilaksana di Sabah |  Peniaga muda perlu diberi sokongan berniaga di bazar |  SRS 1Malaysia mantapkan tahap keselamatan komuniti |  Rozman mahu kekerapan ganguan bekalan elektrik dan air dikurangkan |  Perancis akan bawa Festival Perancis di Sabah April 2018 |  Musa minta ahli Umno semua peringkat kukuh kerjasama |  Remaja dikhuatiri lemas, kereta dihanyut arus lebih 100 meter |  Kematian Ketua Abu Sayyaf diharap tamatkan penculikan | 
 Kadazan Dusun

Kopotundaan SJK (C) Chung Hwa Tenghilan toririmo pinggisoman

10th August, 2017

Di JOANES ROBERT JOHNNY

TENGHILAN (Tamparuli): Kotinanan Mononorina’ Sikul (LPS) Sikul Ponit Kabansaan (SJK) (C) Chung Hwat Tenghilan tumilombus minggisom popoburu’ do kopotundaan sikul dilo’.

I Ponorikohon dilo’ i Wong Teck Tshung @ Johnson minoboros, bohogian disio papatantu’ kopotundaan sikul nokomoi aanu popotilombus montok no do kosimbayanan di puru sikul dilo’.

“Suai ko ilo’, kalanasnan tokou o koporintaan do kapatahak ponguhupan po’ompus kumaa sikul diti,” ka disio. Minoboros isio dilo’ di maso pinopoimagon do Sipoot Tounan SJK Chung Hwa Tenghilan id padang sikul nokomoi di kaawagu diti.

Pinointalang nogi’ disio do mogisusuai pinggisoman i mamaso om maan poindalano’ do LPS montok momoruhang kousinan ponuridong linimput wagu om nogi’ koponginsoosonongan do linimput sikul nokomoi.

“Kalansanan do pinggisaman tokou diti karamit sokodung mantad mogisusuai bohogian okon nopo ko’ porinta’ nga’ nogi’ tongo’ tinan korporat, poriwit om mogigiyon kosuul no kopio i molohing susumikul songinsikul do hiti,” ka disio. Pinopolombus po nogi’ isio do koondosan dau di naangayan susumikul sikul dilo’ id kokurikulum, i okon nopo ko’ id nayatan sikul nga nogi’ nayatan bohogian, pogun om kabansaan.

Kohondot dilo’, unsubon disio molohing ngaawi’ do monilombus sokodung kumaa tanak diolo’ i mimparagat doid kokurikulum mooi do naangayan di kopoondos aanu popotilombus gisom id nayatan di lobi kasawat do dumontol. “Sokodung om pongunsuban nogi’ pangahakan tokou, suai ko’ pinggisoman do tongo’ mongiingia’ om susumikul sondiri’ i kapatantu’ do kalantaion tosoosongulun susumikul,” ka disio.

Potilombus dino, nunsub po nogi’ disio o susumikul ngaawi’ do mimparagat id sinikulan mooi do kosili yolo’ do tulun di kikalantaion do somonu’.

Ka disio, tanak i nosili angkab-angkabon do molohing mogowit koburuon id paganakan mositi’ no do maganu timpu tomulok do momogusa’ mogisusuai toilailaan om komiimilaan.

“Kada’ rubato’ timpu tomulok montok ahal di aiso’ gorong, sabalik dino onuon timpu diti do mamalan koposion tohuri om mamagampot iman-imanon,” ka disio.

Minongunsikou po nogi’ isio di koinsanai atlet mantad duo walai sipoot i monongkiala’ doid pinialaan nokomoi. Nokopogulu i Molohingon Mongiingia’, Yap Wing Foh minongunsikou di tongo’ mongiingia’ ngaawi’ mantad no do tinonggungan takawas diolo’ pinapalantoi kinopongonjuran do pinialaan sipoot sikul dilo’ do toun diti.

Minamason nogi’ isio kuminaa di tongo’ monongkiala’ ngaawi’ do popokito sunduan sipoot di akawas om pinopointalang do kogompitan id sipoot kopoinggirot do disiplin susumikul.

Minonongkounsikou nogi’ isio kuminaa di toinsanan bohogian i okon nopo ko’ pinopouhup do ginoris pinapalantoi pinialaan dilo’ nga nogi’ pinopotoluod tongo’ tutungkap ngaawi’.

Naamot dino i Molohingon Koisaan Molohing om Mongiingia’ (YDP PIBG) Raymond Karau, monongkosontob ginawo nokokito kinorikotan do molohing susumikul doid ababayan nokomoi.

Ka disio, kinorikotan do molohing ngaawi’ di kounsub kopio koposindak sunduan di tongo’ atlet do monongkiala’ om potilombus dino kopokito do pisokodungan ogirot id pialatan molohing susumikul om bohogian sikul.

“Miampai amu’ mitilombus, kinotimungan molohing id ababayan diti kopokito po nogi’ do piromutan tosonong id nayatan puru sikul diti,” ka disio i lumansan do sunduan miagal dilo’ opokitanan id nunu nopo ababayan i poonjuron do bohogian sikul toi PIBG do dumontol.

Id pinialaan dilo’, walai sipoot Rumah Merah nosili bontugan, sinusuhut do Rumah Kuning.

Pinoindalan po nogi’ o sipoot raaramai kapaampai di tongo’ susumikul pra-sikul, SJK Chung Hwa Tenghilan. Nokotindapou po nogi’ id ababayan dilo’ i Kumoduo Ponorikohon LPS Henry Koh, piipiro puru LPS, Puru Komitikuasa’ (AJK) PIBG om mongongobi’ Permuafakatan Pra-Sekolah SJK Chung Hwa.

   
Email Print
   
 
 
E-browse