Fb
Local
Business
Sports
Leisure
BM
Kadazan Dusun
EDUCATION
Archives
Latest News
 
Nst-studio
Funds needed urgently to repair assets |  Sabah has talented artists among multiracial community |  Pencarian bakat KB’s Got Talent 2017 boleh diketengahkan, kata Musbah |  Produksi TV China pilih Sandakan jalani penggambaran |  Golongan wanita perlu tingkat kemahiran tulis blog |  Maybank Labuan raikan golongan cacat penglihatan |  12 kenderaan sertai Konvoi Kembara Merdeka Negaraku |  LIS ungguli Pertandingan Robotik Kebangsaan peringkat Labuan 2017 |  Gotong-royong rapatkan silaturahim masyarakat |  WKAN Nabawan maut dalam nahas jalan raya |  IPD Kudat adakan dialog bersama ketua kampung, JKKK |  PDRM SABAH PERLU RM12j SELENGGARA, BAIKI ASET |  Sabah Eagles bow out of Agong’s Cup |  Tough challenge awaits defending champ Safarudin |  Nine Sabahans get National Grade 3 Referee badges | 
 Kadazan Dusun

Ruth Gidion minimbulai miampai ‘Au Ku Opidan Tupusnu’

090817-hiburan-9b-kaler
Ruth

9th August, 2017

Di JOANES ROBERT JOHNNY

SONGULUN po artis wagu id kaganaan seni nokoiyonon, Ruth Gidion Kimin toi lobi ointutunan do i Ruth Gidion, mantad Kampung Malawa Telipok, kapapalabus nogi’ do ‘single’ ki’uhu do ‘Au Ku Opidan Tupus Nu’.

Sinupu’ poinponu’ di susuminding om komposer, Freddy Harmthon i po nogi’ sanganu studio pongutipan FH Production, om pinarangahan id stisin rodiu Kupi-Kupi Fm di piintangaan wulan nakatalib, amu’ nopiimanan di Ruth do sinding dau dilo’ nakaanu raramit kounsub mantad tongo’ koombolutan mokikinongou.

“Sunduan mantad sokodung dilo’ nokopogirot kotumbayaan ku doid kaganaan seni diti,” ka di Ruth. Tanak kotolu mantad onom mogiobpinai diti, minimpuun pinopokito kororohian dau id kaganaan suminding di kiumur nogi’ do 7 toun, naamot i nokounsub dau id kaganaan dilo’ nopo nga’ i molohing om tongo’ nogi’ mogiadi’ dau.

Suai ko’ poingkaraja’ sabaagi upisor id songinan komponi poriwit doid Kota Kinabalu, aparagat i Ruth doid ababayan kotundunan om nakaampai nogi’ id konsot kotundunan Koisaan Luuluso Sabah Hemodialisis pointonod podi toun 2016.

Pointonod di umur 9 toun, tuminanud nogi’ yau do koir om ‘bintang kecil’ id nayatan sikul, suai ko’ pialaan sugandoi.

“Sundung okon ko’ asaru’ do kalantoi, nga’ minggisom oku do minsingilo poingkuro sumili songulun susuminding,” ka dau.

Pinointalang di Ruth do sundung aparagat kopio yau do suminding om tumanud do ponongkialaan sugandoi di tomulok po yau, nga’ nokotingkod yau do naamot di toun 1999 sabab no do amu’ olidas.

“Do baino’, minimpuun oku kawagu mimparagat suminding om lumansan do iman-imanonku sumili songulun tanak seni di kalantoi id Sabah, osigampot,” ka dau.

Imanon

Nuhot do palan dau momonsoi album kumoiso’, pinopoilo i Ruth do sotopot nopo, ilo’ no o iman-imanon dau mantad di pogulu po nga’ amu’ po notuluk om lumansan yau do osigampot ilo’ do dumontol.

“Do babaino’ nga’ duo no sinding sinupu’ ku sondiri’ i nopongo minongutip doid Pusakag Production om iso’ kawagu id FH Production om agayo kalansananku mooi do sinding dilo’ aramit di toinsanan mokikinongou,” ka dau i pinopoilo do kotootolu sinding dilo’ id boros Dusun.

“Iti nopo nga’ nawaawaya’an kumoinsan ku id kaganaan diti om kakal ku po do minsingilo, mantad dilo’ alansan oku di tongo’ koombolutan seni di suai do mangahak doho’,” ka dau.

Minongunsikou po nogi’ i Ruth kumaa FH Production mantad kosokodungan di maso kinopongutipan do sinding wagu dau dilo’ om pinopoilo do ogumu’ nopinsingilaan dau.

“Osomok oku no daa do oronok, nga’ mantad no do pongunsuban di Freddy nopongoku o kinopongutipan sinding dilo’,” ka dau.

Nokolulus

Tumanud di Ruth, ounsikou po nogi’ yau sabab nouhupan do FH Production pinapaatod sinding dau dilo’ doid stisin rodiu loolobi no soira’ nokoilo do nokolulus o sinding dau dilo’ id ponorisidan RTM.

“Ounsikou oku kopio om maganu oku kosiwatan monongkounsikou di sokodung nogi’ pongunsuban toinsanan paganakan ku do solinaid diti.

“Amu’ ku nogi’ olingan i sawo ku Johnny Joseph i pinapasaga’ doho’ do mimparagat id kaganaan suminding. “Kumaa di Freddy (Harmthon) agayo pongunsikohan ku di tutuduk dau kumaa doho’, om nogi’ tongo’ koombolutan i toririmo mongunsub doho’,” ka di Ruth kawagu.

Minongunsikou po nogi’ yau di sokodung om ponguhupan do stisin rodiu kaampai no Kupi-Kupi Fm om RTM kumaa di tongo’ sinding-sinding artis nokoiyonon Sabah.

“Amu’ nogi’ olihuan o media massa i minonguhup id kopointutunan do tongo’ artis nokoiyonon Sabah,” ka dau. Kalansanan di Ruth, mooi do lobi kogumu’ sukod wagu kikomilaan i monsupu’ sinding id boros sandad mooi do kosili ilo’ do ralan momogompi’ boros sandad.

   
Email Print
   
 
 
E-browse