Fb
Local
Business
Sports
Leisure
BM
Kadazan Dusun
EDUCATION
Archives
Latest News
 
Nst-studio
Pelbagai acara dipertandingan sempena penutupan Bulan Kemerdekaan SK Lingga Baru |  Jangkauan Seni Budaya Seni Berbahasa pamer bakat asli |  200 peserta Pedalaman Atas sertai Program Kem Diabetes, NBOS6 |  Permainan tekan dada diharam di sekolah |  Guna internet dapatkan maklumat kesihatan warga emas dikaji |  JBPM Labuan akan terus tingkat latihan kesiapsaigaan libatkan pelbagai agensi |  Tiga pemancing selamat berenang ke bagang ikan |  Tiada program E-Kad dilaksana di Sabah |  Peniaga muda perlu diberi sokongan berniaga di bazar |  SRS 1Malaysia mantapkan tahap keselamatan komuniti |  Rozman mahu kekerapan ganguan bekalan elektrik dan air dikurangkan |  Perancis akan bawa Festival Perancis di Sabah April 2018 |  Musa minta ahli Umno semua peringkat kukuh kerjasama |  Remaja dikhuatiri lemas, kereta dihanyut arus lebih 100 meter |  Kematian Ketua Abu Sayyaf diharap tamatkan penculikan | 
 Kadazan Dusun

Pinggisoman do RTM Sabah popoinsavat boos tinau mipahud pinggisoman polinta: Pairin

190517-lead-2
Pairin, pinopotunui vava kuminaan doid di nakahantoi id piniboian nokomoi.

19th May, 2017

Di MARRYAN RAZAN marryan@newsabahtimes.com.my

PENAMPANG: Pinggisoman do RTM Sabah popoinsavat boos etnik id abaabazan kosohimbaan kaampai no piboian bontugan hozou popular, mipahud miampai pinggisoman do kopolintaan mongumohig tungkus koubasanan do tuhun mogiigizon nosizun tinau id pomogunan Malaysia diti.

Ahansan i Kumoduvo Vozoon Montili Sabah, Tan Sri Joseph Pairin Kitingan, do piboian diho aanu dodizon pongunsub kumaa do huhumozou ngaavi om monunupu Kadazan Dusun montok popoingkavas pimpaagatan muzu kobuuon do pomounan muzik id pogun Sabah diti.

“Otumbazaan zou do maza kabaahan do huhumozou ngaavi om tangapaagat seni ohou Kadazan do aanu kotihombus kobuu. Okon ko iho noopo, nga maza hozuk ngaavi di sinupu, ponuatan id Boos Komohoingan dioho aanu poingkavason om isan insane mimbalajal dino miampai hobi vaza.

“Au tokou kaanu mavava do hihingoon mositi poinsudon mipahud miampai kosimbanon timpu, poingkuo po nga mositi nogi tokou soovon do iso i tinagas dino mositi tihombuson manampasi om potimpoonon mooi do au otohon do timpu.

“Iti mipahud miampai katapatan do hozou ngaavi boos komohoingan dotokou okon noopo ko kopomohiis nga koimau mongunsub koimbuhazan do paganakan tosindak, mamantod kavasian ngaavi tongohuduk om nogi toihaan piniodo boos di tohuduk,” ka disido.

Noboos disido iti di ontok pinopohombus pason pinopoimagon do Piboian Panantaban Bontugan Hozou Popular Kadazan Carta Sabahvfm timpu ko-6, id Hintuun Hongkod Koisaan KDCA, doiti di sodop tadau Kotohu.

Minoboos i Pairin do sabaagi popopobuu pomounan kosohimbaan pogun, RTM kakaal poingkakat do apantod sabaagi ohou popionit id piahatan do layat om kopolintaan maza lahan dino sondii miampai au popoundun adat om koubasanan doun kohisaon do tuhun mogiigizon nosizun tinau, hobi no id Sabah.

“Sabaagi iso media kopolintaan, RTM kivaa toguvangon montok manaak kointahangan om popoiho do layat nosizun tinau id pogun diti kokomoi guno diho pinggisoman popotindooi koubasanan koposizon sangavian miampai manamong kasabian do savi avi boogizan,” ka disido.

Minoboos isido do kopolintaan pogun Sabah tomoimo manaak sokodung kumaa pinggisoman tohuduk do RTM id ponuidongan iso tinimungan mogiigizon di kitoihaan om miiso misompuu.

Ka disido, mipahud miampai pinggisoman diti, ponotohan kumaa undovoon pambalajalan do layat nga mositi onuan pongumbanganan, iho nopo nga iso i kosudong kozo om koonton miampai koozuvo timpu.

“Id piohian vinoun di mogisuusuvai tundoonok diti, kiguno kozo montok tikid layat pomogunan Malaysia diti miampai au mongiho koumulan om sunsud mooi do tomoimo gumonop om papavakas sondii miampai mogisuusuvai toihaan binalajalan.

Pinggisoman diti mositi papanaon miampai potihombus tu toihaan id timpu moden diti hobi mimang buu miampai obobo kozo om osikap,” ka disido.

Minoboos i Pairin do ontok ponogi diho, pisompuuvan id tatanga do layat nosizun tinau id pomogunan diti mositi tomposizon.

“Doid kapamahantazan tuduvan diti, mositi o layat sangavian miampai do polinta mamalati om momuginavo kopoonjulan dino. Mositi tokou miiso, tomoimo mogilalati, mogipapantang om miamung hizab do pomogunan diti nopo nga sanganu dotokou sangavian,” ka disido.

Id piboian nokomoi, bontugan nahantoi miampai hozou nuhuvan ‘Husi Noh Dogo’ i hinozou di Heidi Vanessa Maruning, hozuk hozou diho asil sinupu di Minami. Miampai kinahantazan diho, minonoimo zosido do vava usin mitunui RM3,000, sasavaan om sijil.

Kumoduvo bontugan nopo nga nahantoi miampai hozou ‘Kivaa Koupusan Nu’ sinumu di Nick Tudol om hinozou di Fanzi Ruji. Naamot id kotohu nopo nga nahantoi maza hozou ‘Koginavaan Di Sininduahan Nu’ hinozou di Grace Ah Ting, hozuk sinupu di Elizabeth Bisuil.

Tungkap suvai nopo nga vocak tavasi kozo i nahantoi di Fanzi Ruzi, Kosohimbaan Tavasi Kozo om Hozou Popular nahantoi di Peter Jupitar Bensing miampai hozou disido, ‘Id Puun Bambangan’.

   
Email Print
   
 
 
E-browse