Fb
Local
Business
Sports
Leisure
BM
Kadazan Dusun
EDUCATION
Archives
Latest News
 
Nst-studio
Pelbagai acara dipertandingan sempena penutupan Bulan Kemerdekaan SK Lingga Baru |  Jangkauan Seni Budaya Seni Berbahasa pamer bakat asli |  200 peserta Pedalaman Atas sertai Program Kem Diabetes, NBOS6 |  Permainan tekan dada diharam di sekolah |  Guna internet dapatkan maklumat kesihatan warga emas dikaji |  JBPM Labuan akan terus tingkat latihan kesiapsaigaan libatkan pelbagai agensi |  Tiga pemancing selamat berenang ke bagang ikan |  Tiada program E-Kad dilaksana di Sabah |  Peniaga muda perlu diberi sokongan berniaga di bazar |  SRS 1Malaysia mantapkan tahap keselamatan komuniti |  Rozman mahu kekerapan ganguan bekalan elektrik dan air dikurangkan |  Perancis akan bawa Festival Perancis di Sabah April 2018 |  Musa minta ahli Umno semua peringkat kukuh kerjasama |  Remaja dikhuatiri lemas, kereta dihanyut arus lebih 100 meter |  Kematian Ketua Abu Sayyaf diharap tamatkan penculikan | 
 Kadazan Dusun

LAMAI KAAMATAN KAANU POPOGIOT PIHUMAAGAN: MUSA

190517musa_colour_
Musa miampai Masiung om tombuhui naahap di suvai minongomot sabaagi tanda kopomoiganan kaamatan.

19th May, 2017

Di ROZZALIN HASHIM

TONGOD: Vozoon Montili Sabah, Datuk Seri Musa Haji Aman monongkotohuod tu koponoimaan kalamazan di lamazon id pogun diti nakahantoi pinapantod silaturahim piahatan saviavi tinau.

Minoboos isido, kogingahan om hizab doun dotokou i takavas diti pointantu no do mamadadi pogun tuutulus kahaang tu sundung tu layat mantad mogisusuvai tinau om agama nga mogipapantang om misompuu i tuutulus kaanu koposizon di noponu sinuau.

Ka disido, potitikid kalamazan id pogun diti miaga dino lamai kaamatan lamazon id lahan koubasanan do mogiigizon tinau Kadazan, Dusun om Murut pinopoonit pionitan pihumaagan di hobi giniot tu mumpazat mogisusuvai mogiigizon.

Ka disido, koozuzuvo di tosuau diti miampai koponoimaan kalamazan di noponu votik nokoovit Sabah ogingo i tuutulus kagazat koikatan tutumombuhui suang om habus pogun.

Mantad dino ka disido boogizan polinta pogun tomoimo sumokodung kumaa onu nopo abaabazan kalamazan montok popoinsavat koubasanan om kesenian i notungkus mantad po di poguhu.

Tumanud disido, lamai kaamatan nopo nga kosivatan di tavasi montok layat mogisusuvai tinau om agama popogiot vagu hizab pihumaagan miampai doun dotokou id suang tinimungan tinau om etnik kosudong miampai tema kalamazan ino nopo nga ‘Kaamatan Impoon’.

Tumanud vagu disido, lamai kaamatan nga nadadi pongunsub kobuuon pomounan kotombuhuzan om popoinsavat koubasanan mantad dino kosivatan diti mositi gunoon miampai tavavasi dino montok popointanga mogisusuvai boogizan kesenian kinoizonon hoohobi no kozo sazau koubasanan mantad mogisusuvai tinau om etnik id uvang diti.

“Kiangkab zou magangat kumaa layat popoinsavat kosivatan diti tu iso lahan di tavasi kumaa popisompuu saviavi tinau saasabap no do potitikid kalamazan di lamazon poinsusuvai kozo.

“Iso kalamazan di totoonong saviavi tinau id Sabah tu kogingahan di misosondii lamazon… monongkotohuod zou songian kalamazan di kivaa pinopogiot do silaturrahim.

“Kaanu mogisosomo om monongkisuau piahatan buuan om mogiigizon… polinta pogun tomoimo manaak sokodung tu Sabah ointutunan sundung tu mantad mogisusuvai tinau miampai kotutunan koubasanan nga layat masi poimponu sinuau miampai hizab doun dotokou di takavas.

“Iti aanu tokou mongintong mazaa mogisusuvai koubasanan om kesenian hoohobi nokozo mantad boogizan sazau om taakanon miaga dino, id lahan tuusulus kopongunsub boogizan kotombuhuzan id pogun diti,” ka disido.

Minoboos i Musa dino ontok minamason pinopoimagon Lamai Kaamatan Nazatan Uvang Tongod 2017 id Dewan togumu guno, Kampung Simpang Entilibon Tongod, somok doiti, di koniab.

Pinopointahang poingonop, voozon montili nounsikou miampai kinavas kotundaan id uvang Tongod gisom baino diti i noindamaan nokobuu.

Ka disido, kobuuon di kobobo om avasi diti nopo nga asil kosianan miampai pongintangan buuan ngaavi dino i tomoimo mongkimamaan om mogintong kumaa pongkimamaan ngaavi popobuu uvang dino.

Monuu kozo isido saviavi pongkimamaan om poguhudan kotundaan id Tongod hoohobi no kozo ningkokoton dino i id taatanga pogun Sabah.

“Iti no kovosian polinta Barisan Nasional (BN) i tomoimo maganu tavavagat om asabi kumaa kogunaan layat saviavi hoohobi no kozo id uvang habus kakadazan.

“Au tokou mimang buuan di koiho nopo moboos,” ka disido om ounsikou miampai kivaa dewan togumu guno i nogonop om ogingo id Kampung Simpang Entilibon i manaak kovosian kumaa mogiigizon posoihi.

Ontok po nogi dino, pinapasaga i Musa upalai montok kapanadaan iso Kompleks Sipoot Tongod montok kouhanan tanak ngaavi tomuhok om mogiigizon posoihi id uvang dino papanau mogisusuvai abaabazan kaampai no abaabazan sipoot.

“Kopokionuan montok iso kompleks sipoot id doiti timbangon tokou om pasagaon mooi tanak ngaavi tomuhok om komuhakan hoohobi no kozo kaanu momoguno tavavasi kouhanan montok minghuda om popobuu toihaan id suang boogizan sipoot mooi kahantoi do insan tadau i tuutulus kopoimbuhai tabaa sipoot,” ka disido.

Id lamai dino, pinopotunui isido geran tana misosonguhun kiginumu 509 gean tana miampai ginazo saviavi 4,229.12 ekar mantad 17 kampung id uvang Tongod.

Pinopotunui nogi i Musa geran ngaavi komunal kuminaa 16 kampung id uvang dino vookon dino Kg Kironggu, Kg Talibu, Kg Langkabon, Kg Namukon, Kg Simpang Entilibon, Kg Entilibon, Kg Togodon, Kg Linayukan, Kg Milan, Kg Sanan, Kg Tampasak, Kg Bukit Sinarupa, Kg Bulot, Kg Maliau Kg Bersatu Tenaga, Kg Kuala Tongod om Kg Pinangah. Minoboos kumaa magaganu abal kahapas dino, minoboos i Vozoon Montili kopotunuzan geran ngaavi dino tanda kosianan polinta kumaa layat id suang monuhuk dandi.

Kahansanan dino mooi mogiigizon momoguno tavavasi geran tana miampai papanau abaabazan pomutanaman montok popoinsavat sosio ikonomi dioho.

“Polinta BN tomoimo osianan montok mogintong layat oumohigan om ounsikou zou miampai Datuk Masiung i tomoimo asabi om kisuala montok kovosian layat Tongod,” ka di Musa.

Nokotindapou nogi id koponoimaan lamai dino, Ponikoon FELCRA Malaysia nogi Puu Parlimen Kinabatangan, Dato’ Seri Bung Moktar Radin, Panakadai Montili Komuhakan om Sipoot Sabah nogi Adun Kuamut, Datuk Masiung Banah, Polosiden Koisaan Bangsa Sungai Sabah (SABAS) Datuk Juhari Janan, Upisol Uvang Tongod sabaagi Ponikoon Komiti Koponoimaan Lamai Kaamatan Nazatan Uvang Tongod, Robert Stidi om tombuhui ngaavi di suvai miampai buuan mogiigizon kinoizonon.

Nokosoguhu dino, minonoodo i Musa tanda kopomoiganan Dewan Togumu Guno Kg. Entilibon Tongod i nopongo di toun nakatahib.

Koponoimaan nokosindak miampai pokitanan koubasanan Sirid-Sirid Tinau Minokok om Magansau Tinau Mangkaak. Vookon abaabazan kagazat lamai nopo nga Piboian Unduk Ngadau Kaamatan montok nazatan uvang dino.

   
Email Print
   
 
 
E-browse