Fb
Local
Business
Sports
Leisure
BM
Kadazan Dusun
EDUCATION
Archives
Latest News
 
Nst-studio
E-Commerce penggerak ekonomi digital, kata Karen |  Lebih 2,000 warga Labuan sertai Program Pertanian Bandar |  Sambutan Hari Krismas di Padang Bandaran Sandakan 3 Disember |  140 warga kerja ESSCOM lafaz IBR |  Pertandingan Gasing Berlaga Uri dapat sambutan kalangan pelajar SK. Kawang |  PPM juragan, rampas 24 tong LPG dan 13 guni |  Lebih 700 murid Tabika Perpaduan Bandaraya KK, Penampang/Putatan terima sijil |  Sairin: Dianggarkan RM45j diperlukan perbaiki sungai di DUN Liawan |  Penanaman pisang secara komersil boleh beri pendapatan lumayan: Yahya |  UMS peruntuk RM99,000 bantuan kebajikan kepada 178 pelajar baharu B40 |  Kecuaian seorang pemandu nyaris membawa maut kepada pengguna lain |  Sabah golfers win in style |  Sabah rugger Nathanael receives Blue Award |  Treat awaits martial arts enthusiasts |  UMS students learn English the Fun-tastic way | 
 Kadazan Dusun

Kapanadaan SMK Kundasang nokohuntan saasabap no do kinoguzuan tana

21st March, 2017

KUNDASANG: Mantad no kinantakan kinoguzuan tana di nakatahib, mogisusuvai kobohingkangan tagazo id suang kotundaan di nokoimbuhai hoohobi no kozo id uvang Ranau om hobi dino uvang Kundasang, ka di hahansanon layat Kundasang Datuk Dr Joachim Gunsalam.

Ino okon nopo nokoumbak halata miaga do hinominon om koozuzuvo geografi uvang diti nga nogi nontodonon do piipio kinapanadaan abaabazan kotundaan di nouhud kopoguhu nokohogos miaga do kapanadaan Sikul Takavas Kundasang om Vokok Kaganapan Vaig Kundasang, ka disido.

Tumanud disido, saasabap no do kobohingkangan dino tampat kapanadaan louting SMK Kundasang di nouhud todoon id Kampung Mesilou nokotoguvang do nagaang nontodonon do nokoimbuhai katangaban koumohigan montok popotihombus kapanadaan poguhui todoon pomolisaan poinguhud boogizan kikuasa.

Ahal suvai di nontodonon kapanaaan louting dino nokohuntan nopo nga saasabap no do nantakan tangangazan boogizan nakatantu nung tampat kapanadaan di nopihi potihombuson id tampat haid id Ranau toi ko id Kampung Mesilou Kundasang, ka disido.

“Songian kinotombuhuzan mahik om pinomolisaan do Koupisan Kalaja Pindahanan (JKR) tinoodo tampat kapanadaan potihombuson id Kampung Mesilou,” ka di Joachim i nogi Panakadai Montili Pomuhominan om Polinta Kinoizonon Sabah.

Tumanud disido, sakadai ponoodo dino tootopot nopo nga kivaa no om maamaso mindad kalaja Tender montok momihi kuntilikto di tootopot kopotutan om kaanu monoodo kapanadaan louting dino.

Minoboos isido dino ontok minonimba tudizo mogiigizon kampung id lamai miampai do buuan Mukim Kundasang id natadon pitomuvan kakadazan dino i notindapou nogi di Puu Parlimen ranau Datuk Dr Ewon Ebin om Kumoduvo Huguan UMNO Boogizan Ranau Datuk Jaimin Samitah hinansan di Datuk Masidi Manjun.

Kokomoi Vokok Kaganapan Vaig, minoboos i Joachim do polinta tootopot nopo nga pinapasaga sakadai kapanadaan di mindad nopo tender montok todoon nga kobohingkangan kinoguzuan di nantatakan i ontok dino nontodonon do projik dino nga nokohuntan, ka disido.

“Hizud tagazo tanda kinobohingkangan dino om nontodonon do pogonuan vaig i nouhud montok panadaan vokok kaganapan dino nokotoguvang koumbakan noindamaan gisom tampat dino au aanu momoguno,” ka disido.

Montok mogium nontodonon vaig kavavagu di kosudong, momoguno ino do kouangan sakadai di hobi ginazo mantad ginumu di pinasaga poguhui dino. Iti nogi kobohingkangan suvai di koovit nokohuntan kapanadaan dino, ka disido.

Sundung i do ingkaa ka disido, sakadai projik dino nokotounda no om mindad po montok todoon kapanadaan dino ahapas kalaja tender di maamaso todoon.

Naamot dino, Ewon i nogi ponikoon Barisan Nasional (BN) Ranau id suang pason toniibo disido magangat do layat tuutulus misompuu montok papavakas vagu polinta di kivaa mooi kalaja kotundaan kotindooi do otihombus.

Ka disido, sabaagi do mogiigizon Ranau tokou saviavi mositi kivaa Tag Line “Ranau Di Hatiku dan Rakyat Ranau di Hatiku” montok mamajamin koinsavatan kualiti koposizon id lahan misompuu piahatan buuan om layat saviavi.

Sabaagi do tuhun toomod i momuuan iso polinta mantad dino tokou saviavi kivaa hinomi sondii, saasabap no dino popoiho no kahasaan do buuan ngaavi id lahan pointunud mooi kahasaan dino aanu mongumbasi montok kovosian saviavi, ka disido.

Nokotindapou nogi id lamai dino, Monunuat Pulitik Komontilian Kotombuhuzan, Koubasanan om Sandad Posoihi Datuk Amisah Yassin om Ponikoon JKK 16 kampung Mukim Kundasang om buuan posoihi. Di JIMMY AKAU

   
Email Print
   
 
 
E-browse