Fb
Local
Business
Sports
Leisure
BM
Kadazan Dusun
EDUCATION
Archives
Latest News
 
Nst-studio
E-Commerce penggerak ekonomi digital, kata Karen |  Lebih 2,000 warga Labuan sertai Program Pertanian Bandar |  Sambutan Hari Krismas di Padang Bandaran Sandakan 3 Disember |  140 warga kerja ESSCOM lafaz IBR |  Pertandingan Gasing Berlaga Uri dapat sambutan kalangan pelajar SK. Kawang |  PPM juragan, rampas 24 tong LPG dan 13 guni |  Lebih 700 murid Tabika Perpaduan Bandaraya KK, Penampang/Putatan terima sijil |  Sairin: Dianggarkan RM45j diperlukan perbaiki sungai di DUN Liawan |  Penanaman pisang secara komersil boleh beri pendapatan lumayan: Yahya |  UMS peruntuk RM99,000 bantuan kebajikan kepada 178 pelajar baharu B40 |  Kecuaian seorang pemandu nyaris membawa maut kepada pengguna lain |  Sabah golfers win in style |  Sabah rugger Nathanael receives Blue Award |  Treat awaits martial arts enthusiasts |  UMS students learn English the Fun-tastic way | 
 Kadazan Dusun

Nohim di Ewon aiso kotundaan id Ranau

20th March, 2017

RANAU: Kimpin do vookon boogizan gugumaga i moboos do polinta Barisan Nasional (BN) au nakahantoi minogovit nuununu kotundaan id Sabah om uvang Ranau nopo nga iso pomoduung di au aanu monoimo.

Ponikoo Barisan Nasional (BN) Ranau Datuk Dr Ewon Ebin minoboos, tuhun nobohou no i kipotutan moboos do polinta BN au nokoovit do nuununu kotundaan id Ranau,” tu izioho diti (au kokito) om au kaanu mongintong kosimbanon tootopot I tinoodo do polinta.

Tumanud di Ewon, potitikid toun polinta manaak sakadai di tagazo montok manakadai mogisusuvuai kavo kotundaan popoompit ikonomi, social, balajalan, kohidasan om kotundunan saviavi layat.

Isai nopo nga kaanu mongintong kosimbanon nung abaa montok mongintong om pipiagah koozuzuvo timpu baino miampai koozuzuvo poguhui diti.

Sundung i do ingkaa, boogizan gugumaga kakal au kaanu monoimo katapatan diti, om au zou koiho onu tootopot kobuuon di komozon dioho om pokionuon dino, ka disido.

Minoboos isido dino ontok minamason id lamai buuan miampai layat id Kampung Nampasan Lama om lamai kopotunuzan foom kaampazatan Koisaan Dusun Sabah Bersatu (USDA) do kiginumu 120 tuhun mogiigizon Kundasang id restoran di Suhajin Hj. Jalin id Kundasang.

Tumanud vagu di Ewon, sakadai mantad polinta tootopot nopo nga okon kobohingkangan di notoguvang nga ginazo uvang dotokou id Sabah noindamaan ginazon.

Ka disidoginazo uvang Ranau nopo nga kuang hobi ginazo mantad pogun Perlis, sundung i do ingkaa uvang Ranau kivaa iso uvang Parlimen om tohu uvang Dewan Koundangan Pogun (DUN) piagahon Parlis i kivaa tohu uvang parlimen om piipio DUN.

Ahal diti nopo tootopot nopo nga nontodonon kotundaan id uvang dotokou ahaid tokuudi kobuu tu pomogizan sakadai dino nopo nga miaga ginumu montok potitikid iso uvang Parlimen, ka disido,.

Sundung i do ingkaa, sabaagi hahansanon Parlimen ku izioho miampai hahansanon ngaavi layat uvang ranau au insan kalavong om tumiduku montok maganu songkuo nopo sakadai mantad po toi polinta pogun toi hongkod montok no kotundaan Ranau, ka disido.

Onu i kiguno, buuan om layat mositi misokodung montok tuutulus m isompuu montok mokianu saviavi hak ngaavi i gunoon montok dumampot kotundaan hobi kobobo, ka disido. Di JIMMY AKAU

   
Email Print
   
 
 
E-browse